Konserveringscenter Vejle

Ombygning
Licitation ikke fastlagt men kan forventes leveret ultimo uge 33

Licitationsdato: 22. August 2019

Adresse: MaribovejNr. 10, Vejle

Postnummer: 7100

Område: Syddanmark

Kontaktinformation: Dansk Elberegning

Kontakt person: Mogens Nielsen tlf. 76201592

Retur til alle projekter