PM El-beregning

Produkt sammenligning

technology-791029_1920

Produktsammenligning af Kalkia programmerne

Her kan du, ud fra tabellen, vælge den udgave af Kalkia programmet som vil dække dit eller dit firmas behov for beregninger. Har du spørgsmål til de enkelte sektioner – kontakt os endelig.
ProduktsammenligningKalkia professionelKalkia standardKalkia El-Overslags prisbogKalkia Akkord
Datagrundlag    
Leverandørkartotekxxx 
Varegruppekartotekxx x
Materialekartotek, grossister og leverandørerxxx 
Lønkartotek komplet, El-Branchens Akordsystem EBAxx x
Montagekartotek, pseudomaterialer med tilhørende lønxx x
Motagegruppekartotek, montager på ikke tidsstuderede materialerxx x
Modulkartotek, flere materialer inkl. løn som samlet har en fælles “funktion”xx x
     
Erstatningsgrundlag, for udgåede materialer og gruperinger af materialerxxxx
     
Prisbogsgrundlag    
EL-OVERSLAGs prisbogen, integreret i Kalkiax xx
Kalkia leverandør- og modulkatalog, basisudvalg, integreret i Kalkiaxx x
Kalkia leverandør- og modulkatalog, komplet, integreret i Kalkiax  x
     
Beregning    
Projektassistent, guide til projektoprettelsexxxx
Mappe hierarki, ubegrænsede muligheder for oprettelserxxxx
Genveje, til projekter vises parallelt med projektvisningerxxxx
Beskrivelser, kan udføres på alle projektets niveauerxxxx
Beskrivelser, kan udskrivesx  x
Noter, 5 typer, kan påføres på alle projektets linjerxxxx
Noter, 5 typer, kan udskrivesx  x
     
Globale moduler, anvendelse i projekterxxxx
Globale moduler, omdannelse til mappe for egen redigeringxx x
Lokale moduler, oprettelse af egne lokalemodulerxxxx
Lokale mapper, omdannelse til linjerxx x
Lokale emner, oprettes og rabatgrupperesxxxx
Lokale emner, montager oprettes som kopi af globale emner med montagerxxxx
Globale emner uden montager, montager oprettes som kopi af globale emner med montagerxx x
     
Kopier, klip og sæt ind i ubegrænset omfangxxxx
     
Søgning, valgfri antal af viste resultaterxx x
Søgeresultater, kan gensorteres efter nummer, tekst, pris eller tidxx x
Søgeværktøj med indkøbskurvxx x
Søge på EAN nr.xx x
Søge på sidste 6 cifre af EAN nr.xx x
Søge på alias, leverandørens produktnavnxx x
Søge på fritekst, på tværs af alle leverandør- og alternative teksterxx x
     
Opslagsværktøj med indkøbskurvxxxx
Opslag i EL OVERSLAGs prisbogenx xx
Opslag i Kalkia leverandør- og modulkatalog kompletx  x
Opslag i Kalkia leverandør- og modulkatalog, standardudvalgxx x
Opslag i EBA ydelsesgrupperxx x
Opslag i varegruppekartotekxx x
Opslag i montagegruppekartotekxx x
     
Ignorer rabatter, se hurtigt prisen kalkuleret på listeprisniveauxxx 
Ignorer materialepris på linje, anvend kun montagens tiderxxx 
     
Erstat funktion, erstat udgået materiel med eksisterende, eller en gruppe af materialer med en andenxxxx
Erstat funktion, erstat konkrete varenumre med andre via styklistexxxx
Find funktion, finder teksten du søger i dit projektxxxx
     
Produktsider, Internetvisninger af produktinformationer fra produktets leverandørerxx x
     
Oprydning, fjerner alle linjer med 0 i mængdenxxxx
     
Styklistegenerering, frit fra alle projektets niveauerxxxx
     
Samarbejde, mellem kollegaer om store projekterxxxx
     
Færdigkalkulation    
Dagsaktuel pris på projekter, følg løbende med i prisudviklingenxxxx
Frysning, fastlåser projektets pris pr. aktuel datoxxxx
     
Prioritering af leverandørerxxx 
Indlæsning af leverandørrabataftaler, niveau 1 + 2 + 3.xxx 
Procenttillæg, fri og nem redigeringxxxx
Nettoprisindtastning, på materialelinje udregner rabatprocent umiddelbartxxx 
Ignorer rabatter, se hurtigt priser på listeprisniveauxxx 
Præcision for prisniveau, vælges frit fra alle projektets niveauerxxxx
Kendte kost eller bruttopriser, kan indtastes og procentregulering tilpasses automatiskxxx 
     
Kalkulationsgrundlag, i standard layoutxxxx
Kalkulationsgrundlag, kan frit tilføjes egne omkostningstyperxxxx
Materialesammenstilling, efter brugers leverandørprioriteringxxx 
Materialesammenstilling, efter EAN nummer (styklister)xxx 
Materialesammenstilling, kan omdannes til mappe for redigeringxxx 
Lønsammenstilling, efter aktuelle kilderxxxx
Lønsammenstilling, efter EAN nummer (styklister)xxxx
     
Skærmvisning    
Standard skærmvisnings layoutxxxx
Egne skærmvisnings layouts, nærmest ubegrænset antal og mulighedderxxxx
     
Udskrift    
Standard udskrivnings layoutsxxxx
Egne udskrivnings layouts, nærmest ubegrænset antal og mulighedderx   
Tilbudsmappe, definere en mappe som indeholder tilbudspunkter, og styrer dine udskrifterxxxx
     
Opdatering og vedligeholdelse    
Online synkronisering,  af databasexxxx
Web-opdatering, af programfiler, erstatningsgrundlag og prisbøgerxxxx
Systemopdatering, lokalt af egne firmadatax   
     
Sikkerhed    
Dokumentorienteret program, valgfri placering af filerxxxx
Projekthistorik, op til 10 sikkerhedskopierede generationerxxxx
Automatisk sikkerhedskopiering, frit valg af intervalxxxx
Adgangskode, kan påføres projekterxxxx
     
Integration    
El-Branchens Akordsystem EBA, direkte deling af projektfilerxxxx
SEE Electrical Building, direkte indlæsning af projektfilerx   
XML filformat, eksport af samlede projektdatax   
Excel, eksport af samlede projektdatax   
Excel, eksport af materialestyklister frit fra alle projektets niveauerxx  
LME partner, eksport af materialestyklister frit fra alle projektets niveauerxx  
Solar link, eksport af materialestyklister frit fra alle projektets niveauerxx  
Kommasepareret filformat, eksport af materialestyklister frit fra alle projektets niveauerxx