PM El-beregning

Priser – Distribution af Materialedata

write-593333_1280

Priser på Distribution af Materialedata

PM El-beregning kan distribuere dine materialedata direkte til Kalkia og EBA brugerne landet over.

PM El-beregning tilbyder denne service for at du som leverandør af materialer til landets El-installatører, kan få distribueret dine prisdata (prislister) direkte ind i dine kunders kalkulationsprogram.

For at PM El-beregning kan distribuere dine prislister til alle Kalkia brugere landet over, udfylder du en skabelon i Excel.

Med baggrund i denne skabelon kan vi generere de nødvendige filer med dine data, og distribuerer dem rundt til alle brugere af Kalkia, og på den måde give dine kunder, umiddelbar adgang til at regne tilbud med dine data.

Årlig abonnementsafgift.


Distribuering af dine data via Kalkia Databasen i et år. Kr 8.250,-

Afgift pr gang. (minimum en gang årligt)

Håndtering et datasæt (en prisliste). Kr. 4.125,-


Priserne er eks. moms og gældende pr. juli 2021.