PM El-beregning

Ofte stillede spørgsmål

rohan-makhecha-408608-unsplash

Kalkia advarsler

ADVARSEL !!! Hvis du kopiere tilbudslister fra Excel ind i Kalkia, så vær opmærksom på, at  der i Excel IKKE må være anvendt tusindtalsseparator. Er der anvendt tusindtalsseparator i Excel, vil du opleve at antal efter tusindtal (punktum) IKKE kopieres med. Løsningen på dette problem er at du formatere cellerne i Excel og IKKE anvender tusindtalsseparator.

ADVARSEL !!! Der er konstateret en fejl ved oprettelse af projekter ved anvendelse af “Projekt assistenten”.  Hvis du opretter ét projekt ved hjælp af “Projekt assistenten” og gemmer det aktuelle projekt, så udføres dette korrekt.  Hvis du medens det første pojekt stadig er åbent, går i “Filer” og “Projekt assistent” og opretter et projekt nummer to og gemmer dette, så gemmes dette ikke korrekt, idet stien til projektet ikke angives.  Mit forslag er, at du, hvis du benytter “Projekt assistenten”, kun opretter ét projekt med denne, hvis du har behov for flere oprettede projekter i samme Kalkia bør disse oprettes ved hjælp af funktionen “NY” (Ctrl+N). Det vil nok i mange tilfælde være lettere at fjerne Projekt assistenten og benytte funktionen “Ny” ved oprettelse af projekter.  Projekt assistenten fjernes ved at gå i “Vis” > “Indstillinger” og her fjerne fluebenet i “Start med Projekt assistent”.  

Dette er en ADVARSEL mod at benytte projektmappen til oprettelse af varelinier. Projektmappen er en “Tilbudsmappe” (derfor er den grøn), denne mappe bør normalt kun benyttes til oprettelse af andre “Tilbudsmapper” eller “Lokale mapper” (ofte tilbudspunkterne), og ikke til oprettelse af varelinjerne. Grunden til, at vi advarer mod oprettelse af varelinjer i projektmappen er, at projektmappen er “født” med den egenskab, at linierne afrundes til hele kroner, medens linjerne i lokale mapper afrundes til en øre. Hvis du i en projektmappe opretter linier bestående af priser med ørebeløb, og disse afrundes til hele kroner, og derefter ganger op med store mængder, så kan du få et meget mærkeligt, og måske for dig et kedeligt resultat ud af kalkullationen.

Kalkia hvordan gør jeg?

Oprettelse af Erstatnings grundlag: 

Klik på værktøjslinjens ikon ”Erstat” Klik på ikonet ”Ny” Gem erstatnings grundlaget et sted på din PC hvor du kan finde det igen når det skal anvendes, og døb det med et ”sigende” navn. 

I kolonnen med ”Fra” nummer tastes enten: EAN nr. uden montagekode, EAN nr. med montagekode, LPK nummer, EBA nummer eller Modul nummer. 

I kolonnen med ”Til” nummer tastes enten: EAN nr. uden montagekode, EAN nr. med montagekode, LPK nummer, EBA nummer eller Modul nummer. 

Generelt virker det således at de materialer, montager eller ydelser som er repræsenteret i ”Fra” kolonnen vil blive erstattet en til en med de materialer, montager eller ydelser som er repræsenteret i ”Til” kolonnen, når erstatnings grundlaget anvendes/køres i et Kalkia projekt. 

Hvis der i Erstatningsgrundlaget er tastet EAN numre uden montagekode, og der i projektet erstattes fra EAN numre med montagekoder, så vil de tilsvarende montagekoder automatisk blive påført ”Til” materialet, og skulle det være således at ”Til” materialet i Databasen ikke indeholder den pågældende montagekode, så oprettes et lokalt emne med den manglende montage, som kopi af montagen fra ”Fra” nummeret, så på den måde vil projektet altid være komplet efter ”Erstatning”. . . 

Særlige funktioner: 

Sletning at linjer i et Kalkia projekt, kan lade sig gøre hvis man i ”Fra” kolonnen skriver det nummer der ønskes slettet, og i ”Til” kolonnen undlader at skrive et nummer. 

Erstat et nummer til flere numre i et Kalkia projekt, kan lade sig gøre hvis man i ”Fra” kolonnen skriver det nummer der ønskes slettet, og i ”Til” kolonnen skriver et af de numre der skal erstattes til. Hvis man her efter på den efterfølgende linje undlader at skrive et nummer i ”Fra” kolonnen, men der i mod skriver et ekstra nummer i ”Til” kolonnen, så vil 1 stk. af dette nummer blive tilføjet i projektet efter det første erstattede nummer. Neden for her er en detaljeret forklaring på hvordan denne funktionalitet virker: 

Linje 1 fungere som den normale erstat funktion. Linje 2, og efterfølgende linjer, fungere som følger:

”Fra” nr.: Skal være blank. ”Til” nr.: Ved EAN nr. med montagekode oprettes en linje med denne montage. Antal som linje 1.

Ved EAN nr. uden montagekode oprettes en linje med montage med montagekode i nedenstående prioriterede rækkefølge: 1. den montagekode der findes, 2. hvis der findes flere montagekoder så anvendes montagekoden fra linje 1, 3. hvis montagekoden fra linje 1 ikke findes så anvendes ”først forekommende” oprettede montage. Antal som linje 1

Eksport af stykliste fra Kalkia til eLPc’s orderemodul. Opbyg i Kalkia dit projekt i h.t. tilbudslisten. Tilbudslisten kan eksporteres i det omfang, du ønsker det. 

Markerer du en enkelt mapper, er det dennes indhold der eksporteres, hvis der hierarkisk under denne mappe er andre mapper kommer indholdet fra disse også med, dette betyder, at hvis du står på sagens øverste niveau kommer hele sagens stykliste med i din eksport. 

Marker i sagen den mappe, hvis stykliste ønskes eksporteret. Gå på fanebladet Sammenstilling og tast på ikonet for åbning af Materialer (skruen). Tast på ikonet for ”Gem som” (disketten).  Vælg herefter ”Filtype”, angiv denne til ”LP ordre (*.LP)”. Skriv det navn du ønsker at kalde filen i feltet ”Filnavn”. Angiv i feltet ”Gem i” hvor filen ønskes gemt. Åben eLPc 2001. Gå i ordre. Tast på ”Liste”. Tast i højre side af skærmen på ”Indlæs”. Tast på ”Standard”. Browse dig frem til filens placering, marker denne og tast Åben. Tast Ok.  Dobbeltklik på den fremkomne line og styklisten vises.

At tilføje blanke linjer i indhold er rimeligt enkelt, idet disse er “beslægtet” med oprettelse af tekstlinjer, som udføres på følgende måde : 

Tekstlinje oprettes ved at skrive den ønskede tekst i tekstfeltet og herefter afslutte linjeoprettelsen ved at tabulere eller taste Enter gennem resterende felter eller ved at taste pil ned efter endt tekstoprettelse. 

Blank linje oprettes ved at taste et blanktegn (ved tryk på mellemrumstasten) i tekstfeltet og herefter afslutte linjeoprettelsen ved at tabulere eller taste Enter gennem resterende felter eller ved at taste pil ned efter endt tekstoprettelse. At oprette en tom linje (blank Lenie) i “Indhold” er altså blot at oprette en tekstlinje hvori der ikke står noget (blank tegn).

Wago er oprettet i Kalkias database. Du kan der derfor søges på Wagos EAN numre. For ikke at få sammenfaldende numre i alias søgningen, er alias for alle Wagos materialer oprettet med Wagos egne numre, og her skal man huske at taste all de – bindestreger og / skråstreger som numret indeholder.

Tips til oprettelse af gennemføringer “i træ”, “i let beton”, “i tegl”, “i beton” m.m. i Kalkia. Du har på en del ydelser (arbejdsløn) mulighed for at oprette disse ved hjælp af et “alias” (navn).  

Gennemføring “i træ” – tast i nummerfeltet g30 tast Enter 

Gennemføring “i kunststof” – tast i nummerfeltet g40 tast Enter Gennemføring “i let beton” – tast i nummerfeltet g50 tast Enter 

Gennemføring “i tegl” – tast i nummerfeltet g60 tast Enter Gennemføring “i jern” – tast i nummerfeltet g70 tast Enter 

Gennemføring “i let metal” – tast i nummerfeltet g75 tast Enter 

Gennemføring “i beton” – tast i nummerfeltet g80 tast Enter 

Når du taster g30, g50 m.m., og efterfølgende taster Enter for “Find nærmeste”, så vil du få listet gennemføringer på træ, på let beton, på tegl m.m. og du kan nu vælg den aktuelle hul størrelse. 

Den grundlægende ide med den “udvidede” modulopbygning for føringsveje, er at der i opmålingsfasen kun skal måles antal meter, samt tælles hjørner, T-stykker og niveau spring, ud over selvfølgelig at beslutte hvordan føringsvejen skal ophænges. Alle detaljer vedr. samling, overskæring, mm er med i de enkelte underliggende grundmoduler, og disse detaljer som variere fra type til type og fra fabrikat til fabrikat behøver man således ikke at tænke yderligere over. 

Der er lavet erstat funktion mellem alle disse underliggende grundmoduler, således at man vil kunne erstatte mellem stiger , bakker, gitterbakker, forskellige typer af galvanisering samt de oprettede fabrikater. 

Opret f.eks. +rmb9002 75meter samt +rmb1060 75meter.  Omdan nu disse moduler til mapper og her efter til linier. 

Din opmåling består nu af de underliggende grundmoduler, som man fremtidigt vil kunne anvende i en erstat funktion.  Rediger nu mængderne på grundmodulerne til så de passer med din opmåling. 

Bemærk at du nu har fået mulighed for at ændre ophængs typen til gevindstangsophæng, samt at indregne delespor hvis dette er nødvendigt for din opmåling, disse komponenter er med i modulet men med mængden 0, hvilket du selv kan ændre. 

+RMEB122000200 er RM KB 737G/50-200 L med formstykker forsøg evt. at finde  +RMEB122000300 – RM KB 737G/50-200 L med løsdele. +RMEB122000700 er RM KB 737G/50-200 T med formstykker. Forsøg evt. at finde  +RMEB122000800 – RM KB 737G/50-200 T med løsdele. Når du først har fanget de grundliggende principper i den udvidede modulopbygning, så vil det blive betydeligt nemmere at opmåle føringsveje, og samtidigt få alle detaljerne rigtigt med i opmålingen. Vi kan kun sige PRØV DET.

Kalkia løsninger på fejl!

Hvis din Kalkia prøver at opdatere hver gang du åbner Kalkia, så er der uorden i opdateringsrækken i din Kalkia. Du løser problemet ved at slette filen Kalkia.kdb Du vil typisk finde filen på denne placering: C:\ProgramData\KalkiaTec\Kalkia 1.6\Kalkia.kdb

Fejl meddelelse: Antallet af filtildelingslåse er overskredet. Registreringsdatabasen MaxLocksPerFile skal øges. Løsningen på ovenstående problem er følgende : Gå i Start  Gå i Kør (Run)  Skriv i feltet regedit Åben Hkey_Local_Machine Åben Software Åben Microsoft  Åben Jet Åben 4.0  Åben Engines Åben Jet4.0 Når du står på Jet4.0 kan du i højre side af billedet se en linie hvor der står “MaxLocksPerFile”. Højreklik med musen på “MaxLocksPerFile” Klik på Modify Klik på decimal Ret i Value data tallet op til 15000 Hvis dette ikke er nok øges tallet med 1000 til 2000 pr. gang.

Windows 7 bliver desværre i enkelte tilfælde leveret med en fejlbehæftet sprogpakke, dette viser sig i Kalkia ved at man ikke kan taste kommatal eller antal over 1000,-. For at løse problemet skal du gøre følgende: Gå i Kontrolpanel | Klokkeslæt, sprog og område | Internationale/sproglige indstillinger | Formater | Flere indstillinger | Tal Nederst på dette faneblad er der en knap hvor du kan Nulstille standardindstillinger, gør det. Din Windows 7 skulle nu være indstillet korrekt efter Danske indstillinger.  Hvis du kar indlæst rabatter i din Kalkia, så vil du nu opleve at din Kalkia ikke kan åbnes, dette problem løses på følgende måde: Gå i Stifinder, og slet den skrevne sti i adresselinien, skriv i stedet, shell:common appdata| tast enter, og følg nedenstående sti: Programdata | KalkiaTec | Kalkia1,6 | Kalkia.prv Du skal nu slette filen Kalkia.prv Du kan nu åbne din Kalkia igen, men dine rabatter vil være slettet, og du skal derfor indlæse dine rabataftaler på ny. Her efter vil din Kalkia fungere som normalt.

Hvis du i Kalkia, ikke umiddelbart kan finde erstatningsgrundlagene på den placering som er angivet under Indstillinger, så prøv nedenstående fremgangsmåde. Åben Kalkia, tryk på vis, tryk på Indstillinger. På fanebladet Placering af filer, udskift stien i Erstatningsgrundlag til C:\ , tast OK. Foretag en erstat funktion på en mappe og kontroller at C:\ fremkommer som den valgte placering. Luk og genstart Kalkia. Åben Kalkia, tryk på Vis, Indstillinger, Placering af filer browses frem til C:\ProgramData\KalkiaTec\Kalkia 1.6\Erstat, tast OK. Herefter åbner Erstat funktionen i mappen Erstat. Foretages der efterfølgende en erstatning, vil Erstat funktionen åbne i den mappe og med den fil der sidst blev brugt som erstatningsgrundlag. Efter genstart af Kalkia åbner Erstat funktionen igen i mappen Erstat.