Go to Top

Produktsammenligning

Produktsammenligning Kalkiaprofessionel Kalkiastandard Kalkia El-Overslags prisbog
Datagrundlag
Leverandørkartotek x x x
Varegruppekartotek x x
Materialekartotek, grossister og leverandører x x x
Lønkartotek komplet, landspriskuranten x x
Lønkartotek komplet, El-Branchens Akordsystem EBA x x
Montagekartotek, materialer med tilhørende løn x x
Modulkartotek, flere materialer inkl. løn som samlet har en fælles "funktion" x x
Erstatningsgrundlag, for udgåede materialer og gruperinger af materialer x x x
Prisbogsgrundlag
EL-OVERSLAGs prisbogen, integreret i Kalkia x x
Kalkia leverandør- og modulkatalog, basisudvalg, integreret i Kalkia x x
Kalkia leverandør- og modulkatalog, komplet, integreret i Kalkia x
Beregning
Projektassistent, guide til projektoprettelse x x x
Direkte indkopiering af tilbudslister fra Excel og lignende x x x
Genveje, til projekter vises parallelt med projektvisninger x x x
Beskrivelser, kan udføres på alle projektets niveauer x x x
Beskrivelser, kan udskrives x
Noter, 5 typer, kan påføres på alle projektets linjer x x x
Noter, 5 typer, kan udskrives x
Globale moduler, anvendelse i projekter x x x
Globale moduler, omdannelse til mappe for egen redigering x x
Lokale moduler, oprettelse af egne lokalemoduler x x x
Lokale mapper, omdannelse til linjer x x
Lokale emner, oprettes og rabatgrupperes x x x
Lokale emner, montager oprettes som kopi af globale emner med montager x x x
Globale emner uden montager, montager oprettes som kopi af globale emner med montager x x
Kopier, klip og sæt ind i ubegrænset omfang x x x
Søgning, valgfri antal af viste resultater x x
Søgeresultater, kan gensorteres efter nummer, tekst, pris eller tid x x
Søgeværktøj med indkøbskurv x x
Søge på EAN nr. x x
Søge på sidste 6 cifre af EAN nr. x x
Søge på alias, leverandørens produktnavn x x
Søge på fritekst, på tværs af alle leverandør- og alternative tekster x x
Opslagsværktøj med indkøbskurv x x x
Opslag i EL OVERSLAGs prisbogen x x
Opslag i Kalkia leverandør- og modulkatalog komplet x
Opslag i Kalkia leverandør- og modulkatalog, standardudvalg x x
Opslag i EBA ydelsesgrupper x x
Opslag i varegruppekartotek x x
Ignorer rabatter, se hurtigt prisen kalkuleret på listeprisniveau x x x
Erstat funktion, erstat udgået materiel med eksisterende, eller en gruppe af materialer med en anden   x x x
Erstat funktion, erstat konkrete varenumre med andre via stykliste x x x
Find funktion, finder teksten du søger i dit projekt x x x
Produktsider, Internetvisninger af produktinformationer fra produktets leverandører x x
Oprydning, fjerner alle linjer med 0 i mængden x x x
Styklistegenerering, frit fra alle projektets niveauer x x x
Samarbejde, mellem kollegaer om store projekter x x x
Færdigkalkulation
Dagsaktuel pris på projekter, følg løbende med i prisudviklingen x x x
Frysning, fastlåser projektets pris pr. aktuel dato x x x
Prioritering af leverandører x x x
Indlæsning af leverandørrabataftaler, niveau 1 + 2 + 3. x x x
Procenttillæg, fri og nem redigering x x x
Nettoprisindtastning, på materialelinje udregner rabatprocent umiddelbart x x x
Ignorer rabatter, se hurtigt priser på listeprisniveau x x x
Præcision for prisniveau, vælges frit fra alle projektets niveauer x x x
Kendte kost eller bruttopriser, kan indtastes og procentregulering tilpasses automatisk x x x
Kalkulationsgrundlag, i standard layout x x x
Kalkulationsgrundlag, kan frit tilføjes egne omkostningstyper x x x
Materialesammenstilling, efter brugers leverandørprioritering x x x
Materialesammenstilling, efter EAN nummer (styklister) x x x
Materialesammenstilling, kan omdannes til mappe for redigering x x x
Lønsammenstilling, efter aktuelle kilder x x x
Lønsammenstilling, efter EAN nummer (styklister) x x x
Skærmvisning
Standard skærmvisnings layout x x x
Egne skærmvisnings layouts, nærmest ubegrænset antal og mulighedder x x x
Udskrift
Standard udskrivnings layouts x x x
Egne udskrivnings layouts, nærmest ubegrænset antal og mulighedder x
Tilbudsmappe, definere en mappe som indeholder tilbudspunkter, og styrer dine udskrifter x x x
Opdatering og vedligeholdelse
Online synkronisering, af database x x x
Web-opdatering, af programfiler, erstatningsgrundlag og prisbøger x x x
Systemopdatering, lokalt af egne firmadata x
Sikkerhed
Dokumentorienteret program, valgfri placering af filer x x x
Projekthistorik, op til 10 sikkerhedskopierede generationer x x x
Automatisk sikkerhedskopiering, frit valg af interval x x x
Adgangskode, kan påføres projekter x x x
Integration
El-Branchens Akordsystem EBA, direkte deling af projektfiler x x x
SEE Electrical Building, direkte indlæsning af projektfiler x
XML filformat, eksport af samlede projektdata x
Excel og lignende, her fra indkopieres tilbudslister direkte x x x
Excel, eksport af samlede projektdata x
Excel, eksport af materialestyklister frit fra alle projektets niveauer x x
LME partner, eksport af materialestyklister frit fra alle projektets niveauer x x
Solar link, eksport af materialestyklister frit fra alle projektets niveauer x x
Kommasepareret filformat, eksport af materialestyklister frit fra alle projektets niveauer x x