Vores historie

Historien om PM El-beregning startede i oktober 1967, hvor firmaet blev grundlagt af Kaj Gravesen, dengang under navnet Ingeniørfirmaet Kaj Gravesen. Firmaet beskæftigede sig fra start med el-projektering og tilbudsberegning direkte for enkelte kunder og på dennes præmisser. Projekteringen blev udført for en af datidens store bygherrer, tømrermester Aage V. Jensen, som byggede hotellerne ”Hvide Hus” rundt i det ganske land, samt en del boligbyggerier og butikscentre fortrinsvis i Københavns området.

På el-beregningsområdet var Grønlandsprojekter udført for Grønlands Tekniske Organisation (GTO) et meget stort arbejdsområde, som krævede stor opmålings præcision, idet materialer blev udsendt til Grønland på grundlag af disse kalkulationer.

Overslagspriser for el-arbejdet før byggestart

Firmaet blev omkring 1969 og de følgende år benyttet af byggestyringsfirmaer, til udførelse af overslagspriser for el-arbejdet før byggestart, samt opfølgning af mer- mindrepriser i byggeperioden, dette var en konsekvens af datidens økonomiske byggeskandaler, noget tyder på, at behovet stadig eksisterer.

Firmaet blev også benyttet til udførelse af ”beskrivende mængdefortegnelser” på bl.a. Centralpostbygningen, Post Giro bygningen, enkelte andre byggerier i Danmark samt nogle skoler i Grønland. Beskrivende mængdefortegnelser” er aldrig slået igennem i Danmark, men benyttes i stor udstrækning i udlandet. Årsagen er formodentlig, at bygherren og dennes rådgivere, skal betale for opmålingen af mængdefortegnelsen og samtidigt tage ansvar for indholdet af denne

Historien om PM El-beregning med nye ejere

Ingeniørfirmaet Kaj Gravesen blev, d. 30-01-1976 efter Kaj Graversens sygdom og pensionering, overtaget af to af firmaets medarbejdere, Bent Juelbak og Per Mogensen. De to videreført firmaet under firmanavnet Kaj Gravesens Eftf., som senere blev ændret til Juelbak & Mogensen ApS. Bent Juelbak ønskede efter 12 år i firmaet d. 08-01-1988 at søge andre udfordringer, og Per Mogensen overtog nu firmaet alene, og videreførte det under firmaets nuværende navn PM El-beregning ApS. Per Mogensen, som har lagt initialer til firmaets nuværende navn, startede oprindeligt hos Gravesen samtidig med firmaets åbning.

Prisbogen blev en del af PM El-beregnings historie

I 1984 gik første udgave af EL-OVERSLAGs prisbogen i trykken efter længere tids udvikling. EL-OVERSLAGs prisbogen blev hurtigt en succes, og dannede i 1987 grundlag for firmaets første kalkulationsprogram JM-CALK, som kunne sælges til brugere uden for firmaets egne vægge. Efter mange års fokusering på videreudvikling af EL-OVERSLAGs prisbogen og udvikling af beregningsprogrammer – kalkulationsprogrammer, DOS versionerne JM-CALK og PM-Kalk, samt Windows versionen PM Kalk 98, var aktiviteterne i firmaets beregningsafdeling blevet for små, så 01-01-1999 indgik Per Mogensen et samarbejde med Claus Thomsen for at styrke firmaets beregningsafdeling.

Samarbejdet mellem Per og Claus udviklede sig så positivt, at Claus Thomsen 01-01-2002 overtager firmaet, som nu består af en ”beregnings-afdeling”, en ”prisbogs-afdeling” og en ”kalkulationsprogram-afdeling”. Med Per Mogensen som ansat frem til 01-01-2006, hvor Per går på pension, får firmaet endnu engang udviklet et nyt beregningsprogram – kalkulationsprogram, nemlig el-branchens nuværende kalkulationsprogram Kalkia.

Epoken med Claus Thomsen som indehaver slutter 01.05.2021, hvor Claus beslutter at videresælge virksomheden, denne gang til EG. Markedet for kalkulationssystemer er med tiden blevet mere og mere omfattende, og integration med andre systemer blevet et større og større ønske for den samlede El-branche. Claus mener derfor at et salg til EG er det perfekte match, da EG i sin systemportofølge er indehaver af disse systemer, som brugerne ønsker at Kalkia skal integrere med, og EGs visioner for fremtiden passer perfekt med de tanker Claus har for at udvikle Kalkia videre.

Claus fortsætter efterfølgende sit arbejde med PM EL-beregning og Kalkia i EG regi, og påbegynder den spændende opgave, at bidrage til udviklingen af “fremtidens kalkulationssystem”.