Go to Top

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger for beregninger:

1.
Opmåling og udregning er foretaget på grundlag af det foreliggende udbudsmateriale, og indeholder de for sagen nødvendige materialer og den for monteringen af materialet nødvendige arbejdsløn.

2.
Materialer er generelt prissat med listepriser. Rabatgrupper benævnt Netto Netto er priser oplyst værende uden mulighed for yderligere rabatter. Rabatgrupper benævnt Brutto er anslåede priser indeholdende alle tillæg.

3.
Byggepladsmateriel er normalt indregnet med nye materialer.

4.
Lokale emner markeret med * er skønnede priser, og disse skal altid justeres af rekvirenten, så disse passer med rekvirentens vurdering af prisen for dennes firma og det respektive projekt.

5.
Småmateriel, så som befæstigelse materiel, rørfittings, tyller, isolerbånd o.l. er indregnet med et generelt materialetillæg på 2 %.

6.
Materialer er opdelt i rabatgrupper og iht. EAN kodesystemet med den for Elinstallatører underliggende rabatstruktur.

7.

Arbejdsydelser er generelt prissat efter El Branchens Akkordsystem EBA, ganget med Meridianen for byggeriets byggeritypetillæg samt overenskomstmæssig betalingsfaktor. På sammenstillin­ger medregnes sociale ydelser dækkende feriepenge, søgnehelligdagsbetaling, ATP, udgifter til sygedagpenge, lønmodtagernes garanti­fond, uddannelsesfond, skoleopholdsfond, arbejdsløshedsforsikring, invalidepension, ansvars- og ulykkesforsikring og kontingenter.

8.
Falder arbejdet ind under fastprisordninger, vil vejledning om forventede prisstignin¬ger normalt være angivet på sammenstillinger og i følgeskrivelse, med en anslået % sats.

9.
Rekvirentens arbejde med beregningen, består i at regulere alle * markerede lokale emner, samt at indkalkulere alle øvrige ydelser og rabatter aktuelle for sagen og rekvirentens firma, f.eks. risikofaktor, byggepladsomkostninger, administrationsomkostninger, overmontørtid, dokumentation, kvalitetssikring, CE-mærknig, mm.

10.
Beregninger leveres udført i Kalkia. Beregninger benævnt: år-måned-dag-initialer-PM—sagsnavn, er en ”aktiv” sag som kan læses af en opdatert Kalkia. Beregninger benævnt år-måned-dag-initialer-FRYS—sagsnavn, er en ”frosset” sag, hvor prisniveauet er fastfrosset.