Go to Top

Beregningskontoret

Priser for Beregningskontoret
Honorarregler :

1. Konsulentbistand ydes til de på ethvert tidspunkt gældende timesatser.

2. Honorarer for udregninger udført på grundlag af detaljerede tegninger og beskrivelser. Grundafgift pr. rekvirent kr. 600,-.
Beregningskontoret

Hertil yderligere af den udregnede sum:
Udregnet sum 1. Rekv. 2. Rekv. 3. Rekv. 4. Rekv. 5. Rekv.
000 – 500.000,- 1,50% 0,80% 0,60% 0,50% 0,45%
500 – 750.000,- 1,40% 0,75% 0,60% 0,50% 0,45%
750 – 1.000.000,- 1,35% 0,70% 0,55% 0,45% 0,40%
1.000 – 1.250.000,- 1,20% 0,65% 0,45% 0,35% 0,30%
1.250 –1.500.000,- 0,90% 0,50% 0,40% 0,30% 0,25%
1.500.000,- – 0,80% 0,45% 0,35% 0,25% 0,20%
Sammenstilling over 10 stk. pr. stk. 80,- 40,- 27,- 20,- 16,-
Hvor 1. Rekv. ønsker beregningen eksklusivt, udregnes honoraret for 3 rekverenter.

For projekter hvor gentagelsesprincippet eller andre forhold letter udregningsarbejdet, vil der kunne træffes aftale om nedsættelse af ovennævnte honorarsatser.

Priserne er eks. moms og gældende pr. 01-01-2008.